2017

PROCEDURES

Procedure herontwikkeling verpleeghuis Wittenberg (huisvestingswet)

M2 Advocaten staat de eigenaar van verpleeghuis Wittenberg bij in een procedure over de vraag of een verpleeghuis valt onder woonruimte in de zin van de Huisvestingswet. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. Lees hier de uitspraak (advocaten M.H. Rijntjes en G.I. Beij).

Procedure VvE De Clercqstraat 113 (vervangende machtiging)

M2 Advocaten staat VvE De Clercqstraat 113 bij in een procedure tegen een VvE-lid die een vervangende machtiging wil om de bestemming van zijn appartement te wijzigen in hotel. Deze machtiging is geweigerd. Lees hier de uitspraak van het Hof (advocaat M.H. Rijntjes).

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Advies servicekosten evenementenbureau

M2 Advocaten adviseert een evenementenbureau in Rotterdam over haar rechtspositie inzake servicekosten (advocaat M.H. Rijntjes).

Aankoop ontwikkellocaties Amsterdam

M2 Advocaten begeleidt een projectontwikkelaar bij de aankoop van diverse ontwikkellocaties in Amsterdam (advocaat M.H. Rijntjes).

2016

PROCEDURES

Procedure herontwikkeling verpleeghuis Wittenberg (omgevingsvergunning)

M2 Advocaten staat de eigenaar van verpleeghuis Wittenberg bij in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling naar short stay. De vergunning is in stand gelaten. Lees hier het vonnis (advocaten M.H. Rijntjes en G.I. Beij).

Advies algemene voorwaarden Bedrijvenpark

M2 Advocaten adviseert een Bedrijvenpark in Nieuw Vennep bij het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies servicekosten overheidsinstelling

M2 Advocaten adviseert een overheidsinstelling over haar rechtspositie inzake onderhoudsverplichtingen en servicekosten (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies huurovereenkomst HEMA Hoofddorp

M2 Advocaten adviseert HEMA Hoofddorp bij het sluiten van een nieuwe 15 jarige huurovereenkomst (advocaat M.H. Rijntjes).

2015

PROCEDURES

Beëindigen huurovereenkomsten A.H. Gerhardhuis en Eijkenhove

M2 Advocaten vertegenwoordigt een grote zorgorganisatie bij het beëindigen van de huur van twee verpleeghuizen. Hierover is een uitgebreide procedure gevoerd, die zowel bij de rechtbank als het Hof is gewonnen. Lees hier de uitspraak van het Hof (advocaat M.H. Rijntjes).

Verkoop ontwikkellocatie Amsterdam-Oost

M2 Advocaten adviseert een ontwikkelaar/belegger bij de verkoop van een ontwikkellocatie in Amsterdam Oost. M2 Advocaten adviseert bij de koopovereenkomst en bij afspraken omtrent garanties en zekerheden (advocaat M.H. Rijntjes).

Verkoop glasfabriek Sas van Gent

M2 Advocaten adviseert de eigenaar van een glasfabriek in Sas van Gent bij de verkoop van de fabriek en het omliggende terrein. M2 Advocaten adviseert bij de koopovereenkomst en de leveringsakte (advocaat M.H. Rijntjes).

2014

Huurtransactie verpleeghuis Wittenberg

M2 Advocaten adviseert bij het sluiten van een 35-jarig huurcontract met de Britse partij SACO met betrekking tot voormalig verpleeghuis Wittenberg. SACO zal de geplande 116 appartementen gaan gebruiken ten behoeve van short stay (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies aankoop ontwikkellocaties Noord Nederland

M2 Advocaten adviseert Secerno Real Estate bij de aankoop van verschillende ontwikkellocaties in Noord Nederland (advocaat M.H. Rijntjes)