Procedure herontwikkeling verpleeghuis Wittenberg

M2 Advocaten staat de eigenaar van verpleeghuis Wittenberg bij in een procedure over de vraag of een verpleeghuis valt onder woonruimte in de zin van de Huisvestingswet. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. Lees hier de uitspraak (advocaten M.H. Rijntjes en G.I. Beij).

Advies huurovereenkomst HEMA Hoofddorp

M2 Advocaten adviseert HEMA Hoofddorp bij het sluiten van een nieuwe 15 jarige huurovereenkomst (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies zorginstelling

M2 Advocaten adviseert zorginstelling over samenwerking met corporatie inzake realisatie en exploitatie van woonzorgcomplex (advocaat M.H. Rijntjes).

Aankoop ontwikkellocaties

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij de aan- en verkoop van ontwikkellocaties in Weesp, Zaandam, Den Haag en Zoetermeer. M2 Advocaten adviseert over samenwerkingsovereenkomsten, Turnkey realisatie overeenkomsten, koop/verkoop overeenkomsten en aandelenovereenkomsten (advocaat M.H. Rijntjes).

Beëindigen huurovereenkomsten A.H. Gerhardhuis en Eijkenhove

M2 Advocaten vertegenwoordigt een grote zorgorganisatie bij het beëindigen van de huur van twee verpleeghuizen. Hierover is een uitgebreide procedure gevoerd, die zowel bij de rechtbank als het Hof is gewonnen. Lees hier de uitspraak van het Hof (advocaat M.H. Rijntjes).

Verkoop ontwikkellocatie Amsterdam-Oost

M2 Advocaten adviseert een ontwikkelaar/belegger bij de verkoop van een ontwikkellocatie in Amsterdam Oost. M2 Advocaten adviseert bij de koopovereenkomst en bij afspraken omtrent garanties en zekerheden (advocaat M.H. Rijntjes).

Verkoop glasfabriek Sas van Gent

M2 Advocaten adviseert de eigenaar van een glasfabriek in Sas van Gent bij de verkoop van de fabriek en het omliggende terrein. M2 Advocaten adviseert bij de koopovereenkomst en de leveringsakte (advocaat M.H. Rijntjes).

Huurtransactie verpleeghuis Wittenberg

M2 Advocaten adviseert bij het sluiten van een 35-jarig huurcontract met de Britse partij SACO met betrekking tot voormalig verpleeghuis Wittenberg. SACO zal de geplande 116 appartementen gaan gebruiken ten behoeve van short stay (advocaat M.H. Rijntjes).