2017

PROCEDURES

Procedure herontwikkeling verpleeghuis Wittenberg (huisvestingswet)

M2 Advocaten staat de eigenaar van verpleeghuis Wittenberg bij in een procedure over de vraag of een verpleeghuis valt onder woonruimte in de zin van de Huisvestingswet. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. Lees hier de uitspraak (advocaten M.H. Rijntjes en G.I. Beij).

Procedure renovatie grachtenpand

M2 Advocaten staat in procedure tegen huurders de eigenaren bij van monumentaal grachtenpand bij in Amsterdam dat dringend gerenoveerd dient te worden (advocaat G.I. Beij).

Procedure omgevingsvergunning horecalocatie

M2 Advocaten staat exploitant bij van beoogde horeca-locatie in centrum Amsterdam waarvoor omgevingsvergunning door gemeente is geweigerd (advocaat G.I. Beij).

Procedure handhaving bed-and-breakfast / Airbnb

M2 Advocaten staat exploitant bij van bed-and-breakfast in handhavingszaak tegen gemeente, waarbij ook principiële vragen over grondslag regels aan bod komen (advocaat G.I. Beij).

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Nieuwbouwproject Almere

M2 Advocaten adviseert ontwikkelaar over ontwikkelingsovereenkomst voor realisering van nieuwbouwproject in Almere (advocaat G.I. Beij).

 Advies over bouw en realisatie Tijdelijke Studentenhuisvesting

M2 Advocaten staat een projectontwikkelaar bij in de onderhandelingen en de contractvorming voor het realiseren van ca. 350 units aan studentenhuisvesting (advocaat G.I. Beij).

2016

PROCEDURES

Procedure herontwikkeling verpleeghuis Wittenberg (omgevingsvergunning)

M2 Advocaten staat de eigenaar van verpleeghuis Wittenberg bij in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling naar short stay. De vergunning is in stand gelaten. Lees hier het vonnis (advocaten M.H. Rijntjes en G.I. Beij).

Huurprijsprocedure retailketen

M2 Advocaten staat huurder (landelijke opticien) bij in procedure tegen eigenaar in verband met de huurprijs (advocaat G.I. Beij).

Procedure tegen beheerder VvE

M2 Advocaten staat leden VvE bij in procedure tegen beheerder vanwege onvoldoende kwaliteit beheer (advocaat G.I. Beij).

Procedure gebreken dijkwoning

M2 Advocaten staat eigenaren bij van karakteristieke dijkwoning waarbij na aankoop is gebleken dat constructie ernstig aangetast is door houtrot/schimmel (advocaat G.I. Beij).

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Advies Renovatie winkelcentrum in gemeente Vechtstreek

M2 Advocaten adviseert een vastgoedbelegger/ontwikkelaar over de aanpak van de renovatie van een verouderd winkelcentrum in gemeente in de Vechtstreek (advocaat. G.I. Beij).

Advies nieuw verhuurbeleid VvE Skydome

M2 Advocaten adviseert VvE Skydome in Amsterdam over nieuw verhuurbeleid binnen de VvE, na incidenten met tijdelijke huurders en AirBNB. Het nieuwe verhuurbeleid is inmiddels aangenomen en in werking getreden. M2 Advocaten ontving daarvoor deze dankbetuiging (advocaat G.I. Beij).

2015

PROCEDURES

Procedure VvE onderhoudsreserve

M2 staat VvE bij in procedure tegen woningcorporatie, die tevens de meerderheid heeft in de VvE, vanwege onvoldoende bijdrage aan de onderhoudsreserve (advocaat G.I. Beij).

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Huurovereenkomst Freezlab Olympisch Stadion

M2 Advocaten adviseert eigenaar Freezlab bij  het sluiten van een huurovereenkomst voor huur van ca. 350 m2 om de Cryosauna Freezlab te kunnen vestigen (advocaat G.I. Beij).

 

2014

Procedure VvE Vrolikstraat (vocht- en schimmeloverlast)

M2 Advocaten staat een VvE in de Vrolikstraat in Amsterdam bij in een procedure tegen een projectontwikkelaar vanwege vocht- en schimmeloverlast. Deze procedure is gewonnen (advocaat: G.I. Beij).

Verruiming bestemming voor kantoorgebouwen Almere Centrum

M2 Advocaten dient zienswijzen in m.b.t. het bestemmingsplan Almere – Centrum en zorgt ervoor dat de bestemming “kantoren” aanzienlijk wordt verruimd. Dit geeft meer mogelijkheden om kantoorruimte een nieuwe invulling te geven en leegstand te voorkomen (advocaat G.I. Beij).